png gmina      bip      facebook

ułatwienia dostępu
  • awc
  • ligwsi
  • Slid
  • Slid1
  • 09
  • 09
  • 09
12 marca 2020 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Powiatowego Koła Związku Hodowców Koni Wielkopolskich w Lesznie. W Zarządzie nastąpiła istotna zmiana.
apolinarski samol
Tegoroczne zebranie członków Powiatowego Koła ZHK Wielkopolskich odbyło się w Restauracji „STODOŁA” w Bukówcu Górnym. Zebranie otworzył Prezes Koła Krystian Samol (na zdjęciu po prawej stronie) witając zaproszonych gości oraz przedstawiając porządek zebrania. Przewodniczącym posiedzenia został Henryk Kiciński. Podczas spotkania omówiono sprawy związane z działalnością Koła. Najważniejszym punktem był jednak wybór nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na następną kadencje.
Po wyborze Komisji Skrutacyjnej przystąpiono do głosowania nad składem Zarządu, w którego skład weszli:
1. Henryk Kiciński
2. Krystian Samol
3. Paweł Apolinarski
4. Witold Piotrowski
5. Ryszard Lipowy
6. Estera Rydlichowska
7. Milena Poślednik-Szeliga

Zarząd na swoim pierwszym zamkniętym posiedzeniu ukonstytuował się i zdecydował o wyborze dotychczasowego wiceprezesa Pawła Apolinarskiego (na zdjeciu po lewej stronie) na stanowisko Prezesa, a dotychczasowego Prezesa Krystiana Samola na funkcję jego zastępcy.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
1. Jolanta Goździkowska
2. Zbigniew Konieczny
3. Marcin Preis

W imieniu Wójta Gminy Włoszakowice Roberta Kasperczka kierownik GOSiR Arkadiusz Szymczak podziękował ustępującemu Zarządowi i Prezesowi za pracę na rzecz Koła. Jednocześnie pogratulował nowemu Zarządowi oraz Prezesowi wyboru oraz życzył dobrej pracy i dalszej, owocnej współpracy. 

Kolejnym punktem było szkolenie przeprowadzone przez Inspektora Mirosława Konarczaka. Następnie głos zabrali inni zaproszeni goście, a zebranie zakończyło się obiadem.
 
ASz
 
Brak wydarzeń

Mapa tras rowerowych

bnr

bnr

bnr