png gmina      bip      facebook

ułatwienia dostępu
  • awc
  • ligwsi
  • Slid
  • Slid1
  • 09
  • 09
  • 09

W środę 3 czerwca w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach pan Jarosław Zielonka – dyrektor szkoły oraz pan Dariusz Górski prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego „Achilles” podpisali porozumienie, którego celem jest współpraca miejscowej szkoły z UKS. Podczas uroczystości obecni byli również zawodnicy, nauczyciele, trenerzy szkoły oraz klubu.


Inicjatywą porozumienia jest współpraca pomiędzy szkołą i klubem, która dotyczy stworzenia uczniom szkoły należącym do klubu, sprzyjających warunków dla uzdolnionej młodzieży w zakresie lekkiej atletyki. Strony zobowiązują się współpracować na rzecz rozwoju sportu poprzez: wspólną organizację pozalekcyjnych zajęć lekkoatletycznych oraz pomoc przy doborze uczniów do kolejnych klas sportowych, dążenie do podnoszenia efektywności nauczania i szkolenia sportowego, prowadzenie wspólnych działań promocyjnych w środowisku lokalnym na rzecz szkoły i klubu.

Podpisanie powyższego porozumienia to kolejny krok w stronę popularyzacji lekkoatletyki na terenie naszej gminy. 20 maja br. rozpoczęto roboty budowlane związane z budową stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy istniejącej hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach. Inwestycja Gminy Włoszakowice zakończyć ma się do końca stycznia 2021 roku. Więcej informacji znajduje się w artykule: Ruszyła budowa stadionu lekkoatletycznego we Włoszakowicach

Informacja oraz zdjęcie: ZSO Włoszakowice

Brak wydarzeń

Mapa tras rowerowych

bnr

bnr

bnr