png gmina      bip      facebook

ułatwienia dostępu
  • awc
  • ligwsi
  • Slid
  • Slid1
  • 09
  • 09
  • 09

W związku z wejściem w życie dnia 16 czerwca 2020 roku wytycznych przeciwepidemicznych dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce informujemy, że place zabaw wymienione poniżej zostaną ponownie otwarte 1 lipca 2020 roku.

Wznowienie funkcjonowania placów zabaw będzie możliwe wyłącznie przy zaangażowaniu sołtysów, którzy codziennie będą dezynfekować urządzenia na placu zabaw przeznaczonymi do tego celu środkami dezynfekcyjnymi.

Ponadto warunkiem korzystania z placu zabaw jest bezwarunkowe przestrzeganie Zasad organizacji i funkcjonowania placów zabaw w dobie COVID-19. W przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad plac zabaw może zostać ponownie zamknięty. Informacja z zasadami znajduje się przy regulaminie placu zabaw.

Wykaz placów zabaw administrowanych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji otwartych od 1 lipca:

Plac zabaw w Boguszynie
Plac zabaw w Boszkowie
Plac zabaw w Charbielinie
Plac zabaw w Dominicach
Plac zabaw w Grotnikach 
Plac zabaw w Krzycku Wielkim
Plac zabaw w Skarżyniu
Plac zabaw w Zbarzewie

Wykaz placów zabaw administrowanych przez Przedszkole Nr 2 we Włoszakowice otwartych od 1 lipca:

Plac zabaw w Bukówcu Górnym
Plac zabaw we Włoszakowicach (przy remizie OSP)

Dziękujemy serdecznie sołtysom za podjęcie się zadania dezynfekcji obiektów.

Wytyczne dla placów zabaw

ZALECENIA I OGRANICZENIA GŁOWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z PLACÓW ZABAW 2 1

Brak wydarzeń

Mapa tras rowerowych

bnr

bnr

bnr