png gmina      bip      facebook

ułatwienia dostępu
  • awc
  • ligwsi
  • Slid
  • Slid1
  • 09
  • 09
  • 09

29 lipca Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji wzbogacił się o nowy sprzęt. Zakupiony został traktorek - kosiarka Simplicity Regent SRD300 i zastąpi on używany od kilku lat sprzęt marki McCulloch.

Traktorek służyć będzie do utrzymania terenów zielonych na obiektach sportowo - rekreacyjnych będących w administracji GOSiR-u. W postępowaniu w trybie zapytania ofertowego wpłynęły dwie oferty. Wybrano ofertę firmy Ilex Krzysztof Strachowski, która dostarczyła sprzęt oraz przeszkoliła pracowników z obsługi. Koszt zakupu wyniósł 18 000,00 zł brutto.

20200729 080901

20200729 080909

20200729 080921

20200729 082120

Brak wydarzeń

Mapa tras rowerowych

bnr

bnr

bnr