png gmina      bip      facebook

ułatwienia dostępu
  • awc
  • ligwsi
  • Slid
  • Slid1
  • 09
  • 09
  • 09
Można przypuszczać, że wszystkie siedziby proboszczów bukówieckich znajdowały się w miejscu dzisiejszej plebanii. Pierwsze wzmianki pochodzą z XVIII wieku, gdzie budynek plebanii składał się z trzech pomieszczeń. Przez 30 lat mieszkał w nim ksiądz Pyrkosz, oszczędzając i przeznaczając wszystkie pieniądze na spłatę długów zaciągnietych na budowę kościoła. Budynek plebanii niestety stopniowo niszczał i w 1830 r. nie nadawał się już do remontu. W 1831 wybudowano nową, dużą plebanię, na parterze znajdowało się 8 pomieszczeń oraz 2 pomieszczenia na piętrze. Niestety budynek musiał być rozebrany ok. 1865 roku z powodu nietrwałości materiału z jakiego został zbudowany. W 1867 roku wybudowano murowaną, istniejącą do dziś plebanię. 
 
Źródło: Malepszak S., "Bukówiec Górny 800 lat dziejów", Bukówiec Górny 2007, str. 370