png gmina      bip      facebook

ułatwienia dostępu
  • awc
  • ligwsi
  • Slid
  • Slid1
  • 09
  • 09
  • 09

Jezioro Boszkowskie jest płytką niecką, o wyrównanym i mulistym dnie. Powierzchnia zwierciadła wody wynosi 29,4 ha, głebokośc maksymalna 2,2 m, głebokośc średnia 1,2 m. Maksymalna długość akwenu wynosi 1010 m a szerkość maksymalna wynosi 291m. Jezioro jest akwenem linowo-szczupakowym, lecz dominuje tu leszcz i krąp. W jeziorze tym występują też okazy szczupaka, węgorza, karpia, lina, obu gatunków karasi, sandacza i suma. Z powodu dopływu zanieczyszczeń silnie kwitnie (glony i sinice).