png gmina      bip      facebook

ułatwienia dostępu
  • awc
  • ligwsi
  • Slid
  • Slid1
  • 09
  • 09
  • 09

Jezioro Małe należy do rybackiego typu linowo-szczupakowego. Powierzchnia jeziora wynosi 17,5 ha, głebokość maksymalna akwenu to 1,4 m. Długość maksymalna jeziora wynosi 720 m, natomiast szerokość to 370 m. Od 1.03 do 15.05 na całej powierzchni jeziora obowiązuje całkowity zakaz wędkowania z uwagi na ustanowiony  obręb ochronny (naturalne tarlisko ryb). Jezioro jest w stadium daleko posuniętej eutrofii. Zlewnia jeziora z uwagi na otaczające łąki jest dość żyzna. Z uwagi na swoja głebokość posiada tylko strefę litoralu. Na roślinność wynurzoną składa się: trzcina pospolita, pałka wąskolistna, sitowie jeziorne, tatarak. Jezioro obfituje w leszcza, płoć, krąpia, oba gatunki karasi, lina i wzdręgę. Z gatunków drapieżnych, licznie występuje szczupak, natomiast w mniejszej ilości węgorz i okoń. Dno akwenu jest muliste, pokryte grubą warstwą osadów dennych o miąższości 70 cm. Brzegi jeziora są bagniste i przez to bardzo niebezpieczne.