png gmina      bip      facebook

ułatwienia dostępu
  • awc
  • ligwsi
  • Slid
  • Slid1
  • 09
  • 09
  • 09

Jezioro Wielkie jest płytką niecką, o bardzo łagodnych stokach i wyrównanym dnie. Dno jest gliniasto-torfiaste, w partii dopływu z Jeziora Dominickiego silnie zamulone. Jest akwenem linowo-szczupakowym, lecz dominuje tu leszcz i krąp. Powierzchnia jeziora wynosi 51,2 ha, głebokość maksymalna akwenu to 2,3 m, głebokość średnia wynosi 1,3 m. Długość maksymalna jeziora wynosi 1295 m, natomiast szerokość wynosi 645 m. Jezioro jest w stadium daleko posuniętej eutrofii. Zlewnia jeziora z uwagi na otaczające łąki jest dość żyzna. Z uwagi na swoją głebokość posiada tylko strfę litoralu. Na roślinność wynurzoną składa się: trzcina pospolita, pałka wąskolistna, sitowie jeziorne, tatarak. Jezioro obfituje w leszcza, płoć, krąpia, oba gatunki karasi, lina i wzdręgę. Z gatunków drapieżnych, licznie występuje szczupak, natomiast w mniejszej ilości węgorz i okoń. Dno akwenu jest muliste, pokryte grubą warstwą osadów dennych o miąższości 70 cm. Brzegi jeziora są bagniste i przez to bardzo niebezpieczne.