png gmina      bip      facebook

ułatwienia dostępu
  • awc
  • ligwsi
  • Slid
  • Slid1
  • 09
  • 09
  • 09

Jezioro Zapowiednika jest małym i płytkim zbiornikiem o owalnym kszytałcie o powierzchni 24,1 ha, oraz średniej głębokości 1,2 m. Głębokość maksymalna wynosi 2,7m. Długość lini brzegowej akwenu wynosi 1880 m, szerokość maksymalna wynosi 415 m. Dno jeziora jest jest wyrównane o łagodnych stokach misy jeziornej. Stanowi ono początek południowo - wschodniego ciągu jezior gminy Włoszakowice. Wśród roslinności wynurznej dominuje trzcina pospolita i pałka wąskolistna. Z roslinności o liściach pływających występuje grążel żółty. Ichtiofaunę stanowią następująće gatunki ryb: węgorz, sandacz, szczupak, lin, leszcz, płoć, okoń. bezpośrednio do jeziora przyjegaja łąki suche i podmokłe oraz bory sosnowe. Zasoby wodne zbiornika oparte są na wodach źródlanych.