png gmina      bip      facebook

ułatwienia dostępu
  • awc
  • ligwsi
  • Slid
  • Slid1
  • 09
  • 09
  • 09

Można przypuszczać, że założycielem Daćbogów był Krzysztof Opaliński, który w tym miejscu około 1570 roku założył pierwszy punkt kontroli drewna wywożonego z jego lasów. Dzięki rozwojow gospodarki między Włoszakowicami a Wschową, szczególnie w dziedzinie wyrobu sukna wybrukowana została droga między w/w miejscowościami. Miejsce to nie było tylko punktem kontroli wywożonego drewna z lasu, ale również dawało możliwość wypoczynku woźnicom przewożącym sukno. Inwestycje te powstały prawdopodobnie około 1630 roku i niebyłby możliwe bez pomocy Mikołaja Tarnawieckiego, bliskiego krewnego rodu Opalińskich, dobrego gospodarza rozwijającego gospodarkę pomiędzy Włoszakowicami i Wschową. W 1779 roku, gdy książę Franciszek de Paula Sułkowski był wyjątkowo zadłużony, miasto Leszno otrzymało wyrokiem sądu propinację na wsiach majątku włoszakowickiego w tym "dwa gościńce na Boru Włoszakowickim leżące". Koniec XIX wieku przynosi upadek osady. Prawdopodobnie pierwotna nazwa tego miejsca nadana przez Mikołaja Tarnowieckiego brzmiała Darz Boże.

Źródło: R. Łopusiewicz, P. Kuchcicki "Dzieje Nadleśnictwa Włoszakowice 90 lat historii", Włoszakowice 2015 r., str. 424
Źródło:  S. Malepszak "Gmina włoszakowice 800 lat dziejów", Włoszakowice 2010 r., str. 239-240.

Brak wydarzeń

Mapa tras rowerowych

bnr

bnr

bnr