png gmina      bip      facebook

ułatwienia dostępu
  • awc
  • ligwsi
  • Slid
  • Slid1
  • 09
  • 09
  • 09

W 1817 roku dokonano gruntownej reorganizacji podziału administracyjnego prowincji. Na tej podstawie powstał Urząd Komisarza Obwodowego we Włoszakowicach. W sprawch szkolnictwa elementarnego władze urzędu kierowały się ustawą z grudnia 1845r. Ustalała ona obowiązek szkolny, powoływanie i uposażanie nauczycieli, nadzór nad szkołami oraz zasady ich utrzymywania. Opieka nad szkołą elementarną należała do właściciela ziemskiego, natomiast utrzymanie szkół spoczywało na gminach, a jeśli przekraczały ich możliwości mogły wówczas starać się o dotacje państwowe.
Szkoła elementarna w Sądzi wybudowana została w 1829 roku. Inicjatorem budowy i ofiarodawcą gruntu był ówczesny właściciel Sądzi, Krzycka, Gołanic i Niechłodu hrabia Andrzej Skórzewski.

 

Źródło: Malepszak S., "Gmina włoszakowice 800 lat dziejów", Włoszakowice 2010r., str.  250-252.