png gmina      bip      facebook

ułatwienia dostępu
  • awc
  • ligwsi
  • Slid
  • Slid1
  • 09
  • 09
  • 09
Pomnik znajduje się przed Zespołem Szkół, której patronem jest Karol Kurpiński. Autorem pomnika jest ludowy rzeźbiarz Leon Dudek z Bukówca Górnego.Pomnik powstał z inicjatywy społeczeństwa z Włoszakowic. Karol Kurpiński był synem kościelnego organisty i kapelmistrza na dworze Sułkowskich (został ochrzczony 6 marca 1785 roku we Włoszakowicach - dokładnej daty urodzin nie znamy). U ojca pobierał pierwsze lekcje gry na skrzypcach i organach. W 1810 roku przeniósł się do Warszawy i dzięki rekomendacji Józefa Elsnera objął stanowisko drugiego dyrygenta orkiestry Teatru Narodowego. W tym samym roku debiutował w Warszawie jako kompozytor, gdy wykonano jego kantatę ku czci Napoleona. Wzrastająca sława Kurpińskiego sprawiła, ze w 1819 roku na jego cześć wybito złoty medal, a car Aleksander I mianował go swym nadwornym kapelmistrzem. Obok oper pisał Kurpiński także balety (np. Wesele w Ojcowie z 1821 roku, uznane za pierwszy polski balet narodowy), utwory orkiestrowe, wśród których czołowe miejsce zajmuje świetny Koncert klarnetowy. Od 1824 roku pozostał jedynym dyrygentem a zarazem dyrektorem Teatru Narodowego. Świetnie sobie radził na tym stanowisku — wystawiał nie tylko dzieła kompozytorów rodzimych, ale też słynne opery Gioacchino Rossiniego, Karola Marii Webera i wielu innych. Ponadto dyrygował prawie wszystkimi ważnymi wydarzeniami muzycznymi w stolicy, w tym prawykonaniem Koncertu fortepianowego f-moll Fryderyka Chopina (1830). Podczas powstania listopadowego Kurpiński pisał opery o tematyce patriotycznej i pieśni, a wśród nich Warszawiankę, traktowaną wówczas jak hymn narodowy. Po upadku powstania utrzymał stanowisko dyrektora opery, a w 1833 roku dyrygował inauguracyjnym przedstawieniem w nowej siedzibie — Teatrze Wielkim. W 1835 roku założył przy nim Szkołę Śpiewu, której celem było zastąpienie zlikwidowanego konserwatorium. Zmarł 18 września 1857 roku w Warszawie i pochowany został na Cmentarzu Powązkowskim. 
 
 
Włoszakowice pomnik K.Kurpińskiego przy szkole
 
Autor zdjęcia: www.polskaniezwykla.pl
Brak wydarzeń

Mapa tras rowerowych

bnr

bnr

bnr