Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Kościół w Jezierzycach Kościelnych

 Herb Gminy Włoszakowice - link      Ikona Bip - link      Ikona Facebook - link

ułatwienia dostępu
  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
Przykład drewnianego kościoła wzniesionego w konstrukcji zrębowej, oszalowanej deskami. We wnętrzu znajduje się wyposażenie z XVIII w. (m. in. ołtarz główny i ambona) oraz dwa krucyfiksy: z przełomu XVI i XVII w. oraz z końca XVII wieku.
Najstarsza wzmianka dotycząca kościoła pw. św. Michała Archanioła pochodzi z 1466 r. i wiąże się z osobą plebana Michała. Świątynia istniała najprawdopodobniej już w XIV wieku. W XVI w. kościoły w Jezierzycach Kościelnych i pobliskich Gołanicach znalazły się przejściowo w rękach innowierców. W 1670 r. kościół w Jezierzycach Kościelnych, ponownie katolicki, został afiliowany do parafii w Gołanicach. Pierwotna, drewniana świątynia spłonęła pod koniec XVIII w. Na jej miejscu, w 1806 r., wzniesiono nową, również w konstrukcji zrębowej (korpus) i oszalowano.
Kościół jest orientowany, jednonawowy. Nawa została wzniesiona na planie prostokąta z węższym, na planie zbliżonym do kwadratu prezbiterium od wschodu, otwartym całą szerokością do nawy. Od zachodu do nawy na jej osi przylega wieża na planie kwadratu z wejściem w przyziemiu. Od północnej do wschodniej części nawy przylega kruchta gospodarcza na planie wydłużonego prostokąta z otworem drzwiowym w elewacji północnej. Z kruchty prowadzą osobne przejścia do nawy kościoła i znajdującej się na przedłużeniu kruchty, po stronie północnej, nieco szerszej zakrystii, również wzniesionej na planie wydłużonego prostokąta.
Nawa i niższe od niej prezbiterium są jednokondygnacyjne z wysokimi poddaszami użytkowymi, nakryte dachami dwuspadowymi (wyższym nad nawą, niższym nad prezbiterium). Północna połać dachu nad prezbiterium jest przedłużona i nakrywa niższą zakrystię oraz kruchtę gospodarczą. Nad wejściem do kruchty znajduje się trójkątny szczyt, nakryty osobnym dachem dwuspadowym. Dwukondygnacyjna wieża przylegająca od zachodu do nawy i jest od niej węższa i wyższa. Jej górna kondygnacja jest węższa, oddzielona od dolnej jednospadowymi połaciami krytymi gontem. Wieżę nakrywa dach namiotowy zwieńczony iglicą z krzyżem.
Nawa, prezbiterium, kruchta i zakrystia zostały wzniesiona z drewna w konstrukcji zrębowej, na murowanej i otynkowanej podmurówce, oszalowane deskami w układzie pionowym. Wieża przylegająca od zachodu do nawy w dolnej kondygnacji jest murowana z cegły i otynkowana. Druga, węższa kondygnacja jest drewniana i oszalowana deskami. Dachy są pokryte gontem. Nawa, kruchta i zakrystia nakryte stropami płaskimi, belkowymi z dolnym pułapem wykonanym z desek i otynkowanym. W kruchcie pod zachodnią wieżą oraz pod chórem muzycznym stropy są również belkowe. Prezbiterium zostało nakryte pozorną kolebką.
Elewacja zachodnia kościoła jest oszalowana deskami pomalowanymi na ciemnobrązowy kolor i zwieńczona wysokim trójkątnym szczytem. Na jej osi wznosi się wyższa i węższa od nawy dwukondygnacyjna wieża. W dolnej kondygnacji, zwieńczonej profilowanym gzymsem, jest otynkowana i pomalowana, w górnej oszalowana deskami, nakryta dachem namiotowym krytym gontem i zwieńczonym iglicą z krzyżem. Dolna kondygnacja zachodniej elewacji wieży jest jednoosiowa. W przyziemiu wieży, od zachodu znajduje się otwór drzwiowy zamknięty łukiem odcinkowym prowadzący do kruchty, nad nim płycina o okrągłym wykroju wypełniona ornamentem w układzie promienistym, a nad nią tabliczka z datą „1806”, odnoszącą się do budowy kościoła. W elewacji północnej dolnej kondygnacji wieży znajdują się dwa, niewielkie prostokątne otwory okienne - jeden w jej środkowej części, drugi - pod gzymsem wieńczącym kondygnację. W elewacji południowej dolnej kondygnacji wieży kwadratowa nisza pośrodku. Boczne elewacje kościoła są oszalowane deskami pomalowanymi na ciemnobrązowy kolor, jednokondygnacyjne, artykułowane prostokątnymi otworami okiennymi w układzie pionowym, w skrajnych osiach od zachodu dwoma kwadratowymi - jednym doświetlającym przestrzeń pod chórem muzycznym, drugim - jego emporę. Wschodnia elewacja kościoła, oszalowana deskami analogicznie do pozostałych, jest zwieńczona trójkątnym szczytem. Północna połać nakrywającego go dachu jest przedłużona nad niższą zakrystię, której elewacja łączy się z elewacją prezbiterium. We wschodniej elewacji zakrystii znajduje się otwór okienny, a nad nim prostokątne drzwi, prowadzące na poddasza. W trójkątnym szczycie elewacji prezbiterium znajduje się pojedynczy prostokątny otwór okienny na osi, zamknięty łukiem odcinkowym.
Wnętrze kościoła jest jednonawowe. Nawa, zakrystia i północna kruchta są nakryte stropami płaskimi. Prezbiterium, całą szerokością nawy otwarte do nawy, jest nakryte pozorną kolebką. Ściany są otynkowane, w nawie i prezbiterium zwieńczone drewnianym, profilowanym gzymsem pomalowanym na kolor ciemnobrązowy. W południowo - zachodnim narożniku kruchty pod wieżą znajdują się schody prowadzące na drugą kondygnację wieży i chór muzyczny.
W prezbiterium barokowy ołtarz główny z 2 połowy XVIII w. z obrazami przedstawiającymi św. Michała Archanioła w polu środkowym i św. Jana Chrzciciela w antependium. Barokowa ambona w północno - wschodnim narożniku nawy pochodzi z 1 poł. XVIII wieku. Dwa wcześniejsze krucyfiksy, z przełomu XVI i XVII w. oraz początku XVIII wieku.
Dostęp do zabytku ograniczony. Kościół afiliowany do parafii pw. św.św. Piotra i Pawła w Gołanicach, otwarty dla wiernych w godzinach Mszy Świętej.
 
Źródło: www.zabytek.pl, 19.08.2020
Autor zdjęcia: www.wikipedia.pl

Jezierzyce_Kościelne_-_kościół.jpg

 
2 Lip
Joga
02 07 18:00 - 27 08 19:00
19 Lip
Liga Gminna - kolejka IX
19 07 19:00 - 21:00
Zobacz wszystkie Dodaj wydarzenie

meteo

kalendarz

kalendarz

Mapa tras rowerowych

Mapa atrakcji turystycznych

Stacja Meteo w Boszkowie

Rodo flaga Uni Europejskiej

ETR