Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Pomnik "Poległym za Naszą i Waszą Wolność"

 Herb Gminy Włoszakowice - link      Ikona Bip - link      Ikona Facebook - link

ułatwienia dostępu
  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - Baner
Jedną z form utrwalenia wydarzeń historycznych jest stawianie pomników. W Krzycku Wielkim, jak wszędzie znaleźć można dawne i współczesne ślady historii utrwalone w kamieniu. Wjeżdżając do Krzycka Wielkiego od strony Sądzi i Boguszyna napotkamy pomnik zbudowany z kamiennych brył w kształcie obeliska. Ciekawa jest historia jego powstania. W 1966 roku mieszkańcy Krzycka postanowili uczcić 1000 lat istnienia państwa polskiego i chrześcijaństwa na ziemiach polskich. Pomysł uczczenia tej wielkiej rocznicy pomnikiem dało Koło Gospodyń Wiejskich, a ściślej mówiąc jego przewodnicząca nauczycielka Teodora Skorupska. Pomysł został przyjęty przez mieszkańców i sołtysa, którym był wówczas Józef Borkowski. Utworzył się Komitet Budowy Pomnika i dzięki mistrzom murarskim Franciszkowi Kurpiszowi, Eugeniuszowi Rozynkowi oraz pomocy Seweryna Sibińskiego, Tadeusza Józefiaka i innych mieszkańców Krzycka pomnik został zbudowany. Powstał dla uczczenia tysiąclecia Polski. Jest on trwałym dokumentem historii i wyrazem patriotycznych uczyć oraz obowiązków obywatelskich mieszkańców Krzycka. Pomnik ten poświęcony jest także pamięci tych, którzy w ciągu wieków walczyli o zachowanie polskości i wolności narodu. W ciągu dziejów Polacy często walczyli i ginęli za wolność innych narodów nie mogąc walczyć za własną. Dlatego też na pomniku umieszczony został napis "Za Wolność Waszą i Naszą" 1000 - lecia Państwa Polskiego 966 - 1966. Społeczeństwo Krzycka Wielkiego. Patronat nad pomnikiem sprawuje miejscowa szkoła podstawowa im. Marii Konopnickiej. W tym miejscu, gdzie obecnie znajduje się pomnik - obeliks dawniej stała figura św. Floriana. Był to pomnik Patrona Strażaków umieszczony na murowanym z cegieł cokole. Podobno stał tam od zawsze. Po klęsce wrześniowej w 1939 roku hitlerowcy w zapędzie niszczenia strącili z cokoła św. Floriana, a cokół rozbili. Polakom dali rozkaz uporządkowania gruzu. Zajęli się tym starsi obywatele Walenty Wański, Walenty Firlej, J. Głuszak i inni. Zakopali głeboko w ziemi rozbitą figurę wierząc, że kiedyś ją odkopią. Tak też się stało. Po wojnie posąg został odkopany i poddany renowacji. Odnowieniem figury zajął się Seweryn Sibiński, któremu w pracy pomogli sąsiedzi. Obecnie św. Florian stoi na przykościelnym murze w Krzycku Małym.
Źródło: miesięcznik "Nasze Jutro
Autor zdjęć: www.polskaniezwykla.pl
 
Krzyckow_Wielkie_-_pomnik.jpg